Bubbels historie

Velkommen Hvem er vi De Tre Gårde A/S Billeder Ledige jobs Jagt/Vildtpleje Åbent landbrug

 

 

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/sejersen%204.jpg

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/fru%20sejersen%204.jpg

 

Bubbel er en gammel gård, der i sin tid hørte under stamhuset Vestervig Kloster, hvorfra den i 1788 med 9½ Td. Hrtk. Gods for 5100 Rd. ved aktion solgtes til Peter Sev. Hjardemaal, efter hans død i 1828 overtoges Bubbel af sønnen Ole A. B. Hjardemaal som i 1844 skødede den med 16 Td. Hrtk. samt Konge- og Kirketiende for 12.000 Rd. til sønnen P. T. Hjardemaal hvis søn C. E. Hjardemaal i 1881 solgte Bubbel til Kristiane og Søren Kr. Sejersen, som lagde et stort arbejde i at forbedre og forskønne ejendommen, bl. a. flyttede Sejersen efter en brand i 1888, Bubbel til sin nuværende placering, ligeledes rejste han på kæmpehøjen i haven en sten med følgende indskrift.

 

S. K. Sejersen siden 1881 ejer af Bubbel

satte denne Sten på kæmpehøjen

 til Minde om Gaardens Nyopførelse

 og Flytning efter Branden 1888.

Gud signe min Gerning og hver fremtidig Ejers ærlige Flid.

 Lad denne Sten stå.

 

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/billed%20arkiv%201/kæmehøj.jpg

 

 

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/kristens%20farfar%204.jpg

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/kristens%20farmor%204.jpg

 

 

 

 

 

Efter S. K. Sejersens død i 1916 rejstes i haven en mindesten over ham; Bubbel overtoges nu af enken, der i 1926 overdrog den til datter og svigersøn Mary og C.C. Vendelboe der siden 1. aprl 1917 havde været forpagter på Bubbel. C.C. Vendelboe opdyrkede en del hede som han senere frasolgte til oprettelse af statshusmandsbrug, ligesom han frasolgte nogle parceller til naboer.

 

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/billed%20arkiv%201/statue%201.jpg

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/billed%20arkiv%201/erik%20vendelboe%203.jpg

 

http://www.bubbel2.dana6.dk/data/images/billed%20arkiv%201/stinne%20vendelboe.jpg

 

I 1962 efterfulgtes Mary og C. C. Vendelboe af deres svigerdatter Stinne og søn Erik Vendelboe, under deres ledelse blev produktionen lagt om fra mælkeproduktion til produktion af slagtesvin.

 

 

1. maj 1992 blev halvparten af Bubbel solgt til sønnen Kristen Vendelboe, der sammen med Tina overtog hele gården den 30. April 1996.

 

1. April 2004 blev nabogården Over Astrup købt til.